ÎN ATENȚIA PROFESORILOR, ELEVILOR ȘI PĂRINȚILOR!

 
 
 
Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011 (LEN)

Noul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 23 bis din data de 13 ianuarie 2015.

Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115 din data de 15.12.2014.

Hotărâre de guvern privind decontarea unei sume  de 55 de lei pentru manualele din anul școlar 2015-2016. HG 733_achiziție manuale școlare 2015-2016

Avizier

Autentificare